Handhavingskwesties gemeenten

/
Bron: vng.nl

Algemene wet bestuursrecht (AWB)

/
Bron: overheid.nl (versie van 15-04-2020)