Deels thuis en deels in een zorginstelling wonen

/
Bron: vgz-zorgkantoren.nl

Deeltijdverblijf in de Wet langdurige zorg

/
Bron: informatielangdurigezorg.nl